• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Trang chủ » Sự kiện Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

( 06-11-2014 - 03:46 PM ) - Lượt xem: 1895

Vào ngày 23/10/2014, Công ty Microsoft Việt Nam, Công ty HPT và Công ty Hội Tụ cùng tiến hành tổ chức hội thảo " Giải pháp Voice cho Microsoft Office 365 và Microsoft Lync" tại Khách sạn Duxton

Các bài viết khác

Không có bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888