• 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Tổng đài NEC SV8100

Tổng đài SV8100 là hệ thống truyền thông mới của NEC dành cho các doanh nghiệp nhỏ và trung bình lên đến 512 người sử dụng. Khả năng mở rộng của nó có nghĩa là nó có thể làm việc ở bất kỳ cấp độ nào, từ một hệ thống điện thoại kỹ thuật tuyệt vời đến một nền tảng truyền thông hợp nhất thực sự tiên tiến.

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0986883886
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 0871080888