• 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Tổng đài IP PBX Newrock OM200 Series

Dòng tổng đài ip OM200 là một trong những dòng tổng đài ip hỗ trợ lên tới 200 người dùng, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nhiều chi nhánh.
Chi tiết Tài liệu Tin khuyến mãi

- Hỗ trợ một loạt các codec G.711 Alaw, Ulaw, G.729A, G.723, GSM
- Quay số trực tiếp  (DID)
- Các tính năng cuộc gọi như chuyển cuộc gọi (call forwarding), từ chối cuộc gọi khi bận, chờ cuộc gọi...
- Truy cập trực tiếp tới các dịch vụ hệ thống thông qua DISA
- Khả năng hạn chế các cuộc gọi đến để hỗ trợ các dịch vụ chặn cuộc gọi
- Kết nối qua PPPoE
- Khả năng ghi lại tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi
- Hỗ trợ tất cả các giao thức truyền thông cho video
- Nâng cấp Firmware
- Hỗ trợ giao thức:  SIP  và  MGCP
- Tiêu chuẩn CE và FCC

Model                               FXS           FXO           SIP Trunks          
OM200-64S/32O 64 32 48
OM200-60S/36O 60 36 48
OM200-36S/36O 36 36 48
OM200-72S 72 0 80
OM200-72S/24O 72 24 80
OM200-40S/8O 40 8 80
OM200-36S/12O 36 12 80
OM200-32S/12O 32 12 80
OM200-48O 0 48 128
OM200-32S/16O 32 16 80
OM200-28S/20O 28 20 128
OM200-48S 48 0 128
OM200-24S/24O 24 24 128

 

Xin vui lòng gọi 0915983311 để có giá tốt.

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0986883886
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 0871080888