• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Trang chủ » Sản phẩm » Màn Hình Ghép

Màn Hình Ghép

Khi công nghệ kỹ thuật số ngày càng phát triển, màn hình ghép cũng tăng theo cấp số nhân. Với kích thước 16,000 m2, màn hình ghép lớn nhất trên thế giới đã được xuất hiện tại Times Square của New York

Nhóm sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888