• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Trang chủ » Sản phẩm » Tổng đài » Deltapath PBX

Deltapath PBX

Giải pháp tổng đài IP của hãng Deltapath là một giải pháp tích hợp cho Video conference, Contact Center.

Giải pháp của Deltapath đã được các hãng lớn như Polycom, Junipe...triển khai cho các văn phòng của mình trên thế giới.

Sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888