• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Deltapath Giải pháp tich hợp Video conference- Contact center- IPPBX

( 22-01-2015 - 11:11 AM ) - Lượt xem: 0

Deltapath fRSIP: Một giải pháp tích hợp cho Contact Center, Video Conference, IPPBX.

Các Doanh nghiệp đang triển khai hệ thống Video conference, khi có nhu cầu mở rộng hay muốn gia tăng người tham gia conference qua voice hay video hay mobility video sẽ gặp khó khăn. Detalpath fRSIP sẽ giúp thực  hiện yêu cầu đó cho Doanh nghiệp một cách dễ dàng với chất lượng cao, chi phí hợp lý.

Giải pháp Deltapath cung cấp cho Doanh nghiệp một mô hình mới kết hợp Contact center, Video Conference, tổng đài IPPBX. Nó giúp cho Doanh nghiệp không phải đầu tư riêng rẽ từng thanh phần, qua đó tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.

Các bài viết khác

Không có bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888