• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Đối tác nước ngoài

( 20-10-2014 - 11:41 AM ) - Lượt xem: 5825

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, chúng tôi luôn tìm kiếm những đối tác và công nghệ mới với năng lực và tiềm năng mạnh mẽ

Các đối tác tiêu biểu: 

AudioCodes - IP Telephony

 

Deltapath - IP Telephony

 

Allied Telesis - Networking

 

Netwrix - Configuration auditing

 

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888