• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Dịch vụ sửa chữa thiết bị hội nghị trực tuyến

( 07-07-2016 - 08:49 AM ) - Lượt xem: 0

Quý doanh nghiệp đang bị gián đoạn công việc bởi hệ thống bị lỗi, thiết bị hư hỏng nhưng lại hạn chế về chi phí đầu tư. Quý doanh nghiệp lại không có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn để xữ lý những vấn đề này dẫn đến hệ thống bị gián đoạn, công việc trở nên trì trệ. Quý doanh nghiệp đừng quá lo lắng mà hãy liên hệ với TTL. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị sẽ giúp Quý doanh nghiệp giải quyết mọi khó khăn.

You're now the work is interrupted by a system failure, equipment damage and may limit the investment costs. You now do not have specialized technical team to the treatment of these problems lead to system interruptions, the work becomes stagnant. You now do not worry that contact TTL. We can provide equipment repair services business will help you solve all difficulties.

TTL  has a staff of experienced technicians, skillful business help you warranty and repair devices Information Technology - Telecommunications as:

- Equipment for video conferencing

- Portable Audio Workshop

- Network equipment, switches, routers

- Equipment security cameras

- Display device

 

Technical team  TTL   checks, consulting and repair quotes and provide a replacement device to you all for temporary use pending the warranty, maintenance, repair and replacement of components and equipment authorized range.

 

Process equipment repair:

 

Step 1 : Get the machine and check preliminary

- Check the camera body.

- Unplug the machine by visual observation.

- Check the main system on the main jack.

- Check the power supply system.

 

Step 2 : Quotations

- Inform customers about the status of the device error.

- Send quotes to repair or replace accessories for customers.

- Wait for confirmation from the customer information

 

Step 3 : Handing over the equipment to the customer

- Check equipment operation before handing over to the client.

- Hand over the warranty card.

- Fix for customers.

- Commitment to repair services.

 

We are committed to giving our customers the best service quality. 

Please contact us at  Hotline:  0986883886  or  (08) 7108 0888  for advice directly.

 

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888