• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Đầu số Hotline 1900

( 04-09-2015 - 11:09 PM ) - Lượt xem: 0

Dịch vụ Thông tin, giải trí, thương mại 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp cho các Doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn hoặc các chương trình thương mại, giải trí. Lợi ích của dịch vụ

Dịch vụ Thông tin, giải trí, thương mại 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp cho các Doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn hoặc các chương trình thương mại, giải trí. Lợi ích của dịch vụ

• Ðối với người thực hiện cuộc gọi:

o Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nhớ một số duy nhất.

o Chi phí cho cuộc gọi tư vấn hoặc giải trí thấp nhờ khả năng kết nối đến trung tâm gần nhất.

• Ðối với người cung cấp dịch vụ (chủ số dịch vụ 1900):

o Dễ dàng quảng bá với một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc.

o Là loại hình kinh doanh mới qua mạng điện thoại thông qua các dịch vụ tư vấn hoặc giải trí.

Phương thức tính cước:

a.       Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ 1900 nhằm mục đích cung cấp thông tin, thương mại, giải trí thì khi sử dụng dịch vụ 1900 khách hàng sẽ phải trả cước cài đặt dịch vụ ban đầu cho nhà cung cấp dịch vụ và hàng tháng khách hàng sẽ được nhận về phần cước kết nối kết xuất theo quy định. Nhà cung cấp dịch vụ dựa trên lưu lượng đến số dịch vụ 1900 của khách hàng để phân chia cước. Cước cài đặt được trả một lần khi thiết lập dịch vụ và được quy định như sau:

-          Cho một số đích đầu tiên 1.500.000 đồng

-          Cho mỗi số đích tiếp theo 100.000 đồng/1 số đích. (Nhưng tổng số tiền không vượt quá 2.000.000 đồng).

b.      Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 1900 sẽ phải trả cước quản lý dịch vụ 1900 là 400.000 đồng/số/tháng.

 

c.       Lưu ý: Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888